Prvi mesec / First month

Stari smo en mesec in se nam veliko dogaja. Bili smo že zunaj, peljali smo se z avtom, veliko se igramo med sabo z mamico ali pa z igračami. Znamo že sami jest vendar je še vedno najboljše pri mamici. Miša in Mampa sta pa že spoznali svoje nove družine.

We are one month old and there’s a lot happening to us. We were outside, we drove with the car, we play a lot with each other, with our mom or toys. We can eat by our self but it is still the best from mom. Miša and Mampa met their new owner.

Leave a Reply